Matej Slebodník

Profesionálne kódovanie a programovanie webových stránok, vývoj pluginov a kódovanie grafických šablón so špecializáciou na WordPress.

| matej@slebo.sk |